செயற்கை நுண்ணறிவும் (Artificial Intellegence) தமிழும்

“பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியிற் பெயர்த்தல் வேண்டும்” என்றான் பாரதி. ஒருவேளை இன்று இருந்திருந்தால், “பிறநாட்டு நல்லறிஞர் தொழிற்நுட்பங்கள் தமிழுக்குக் கொணர்தல் வேண்டும் என்று பாடியிருப்பான். எட்டுக்கால் பாய்ச்சலில் தொழில்நுட்பம் முன்னேறிக் கொண்டே இருக்கிறது. சில வருடங்களுக்கு முன் எல்லோரிடமும் கைப்பேசி இருக்காது. இன்றோ எல்லோர் கையிலும் திறன்பேசியே உள்ளது. கடிதத்திற்கும் தந்திக்கும் காத்திருந்த காலம் போய், இப்போது உலகில் நடக்கும் எந்த விஷயத்தைப் பற்றியும் சில நொடிகளில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மொழிகளுக்கு இந்தப் பாய்ச்சல் ஒரு வித்தியாசமான சோதனையைக் கொடுத்துள்ளது. இந்த ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப மொழிகளும் ஓடியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றன. ‘தக்கனப் பிழைக்கும்’ என்னும் டார்வினின் தத்துவம் உயிர்களுக்கு மட்டுமல்ல மொழிகளுக்கும் பொருந்தும். இந்தத் தொழில்நுட்ப ஓட்டத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாத மொழிகள் அழிவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

Read More »

Advertisements

கிராமத்து சிறுவனின் நினைவலைகள்

பால்ய நதியில் பயணம் செய்து, பழைய நினைவுகளில் நீந்தி செல்லுவது ஒரு தனி சுகம். நான் என் பால்ய நினைவுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நான் சந்தித்த மனிதர்கள், நடந்த சம்பவங்கள், விளையாடிய விளையாட்டுகள் என சிறு சிறு பதிவுகளாக,

Read More »