தெள்ளு தமிழறிவோம் – 1

சில ஐயங்களுக்கான விடைகள்

இயக்குநர்/இயக்குனர் – வேறுபாடு:.
‘இயக்குநர்’ என்பதே சரி. வந்தனர், பாடினர், பேசினர், சென்றனர் என்ற இப்பதங்களில் வரும் ‘னர்’ பன்மையைக் குறிக்கும். ஆனால் ‘இயக்குநர்’ அப்படியல்ல. ஏவல் பொருளில் வரும் வினைச்சொல்லை பெயர்ச்சொல்லாக்குவதற்கு ‘நர்’ விகுதியைச் சேர்க்க வேண்டும். ஆக ‘இயக்கு+நர்’ என்பதுதான் சரி. பெறுநர், ஓட்டுநர் என்று இப்படி பற்பல சொற்களைச் சொல்லலாம்.

Read More »

Advertisements

முகிழ் நிலா கவிதைகள்

ப்ப்..பே…வென
அவளெழுப்பும்
பேரொலிக்கு
முகம்சுழித்து
அழுதுவிடும்
பொழுதெல்லாம்
பன்னீர்பூ காடொன்றை
பரிசளித்து
நகர்கிறாள்
மகளொருத்தி….

Read More »

எங்கள் ஒருநாள் குடும்ப வாழ்க்கை

ஜென்னி மார்க்ஸ் ஜோஸப் வெய்டெமையருக்கு 1850 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 20 ஆம் நாள் எழுதிய கடிதம்.

அன்பு வெய்டெமையர்,
தங்களாலும் தங்கள் அன்பு மனைவியாலும் அன்பான விருந்தோம்பலால் உபசரிக்கப்பட்டு, உங்கள் வீட்டில் மிகவும் வசதியாக என் சொந்த வீட்டில் இருந்ததைப் போல தங்கிய நாட்கள் ஓராண்டாகப் போகிறது. எனது இருப்பை இத்தனை நாட்களாக நான் காட்டிக்கொள்ளவில்லை. உங்கள் மனைவியின் அன்புக் கடிதம் கண்டும் மெளனமாக இருந்தேன். உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தது என்ற இனிய செய்தி கூட மௌனத்தைக் குலைக்கவில்லை. ஆனால் இந்த மௌனம் என்னை மிகவும் சங்கடப்படுத்தியது. ஆனால் எழுதக்கூடிய சூழலில் நான் அப்போது இல்லை. இப்போதும் எழுதுவது கடினமாக உள்ளது.

Read More »