ஃபிராய்டும் கனவும்

உளவியல் வரலாற்றில் சிக்மண்ட் ஃபிராய்டு கனவுகள் பற்றித் தனியாக மிகப்பெரிய ஆய்வை நடத்தி கனவுக் கோட்பாடை வழங்கினார்.

கட்டுக்கடங்காத உணர்ச்சிகளின் அமுக்கப்பட்ட வேட்டைகள் கனவுகளில் நிறைவு காணத் துடிப்பதால் அவை  வரம்பற்று வெளிப்படுகின்றன. இதனால் விழிப்பு நிலையில் நம்பத்தகாதவை எல்லாம் கனவுகளில் வெளிப்படுகின்றன. கனவுகள் வரம்பற்றவையாகவும், நம்பகத்தன்மை அற்றவையாகவும் விளங்கினும் அவை உட்பொருள் கொண்டவையாகவும் விளங்குகின்றன என  ஃபிராய்டு கூறுகிறார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s