கேயாஸ் தியரி

ஒழுங்கற்றது போலிருக்கும் விஷயங்களில் ஒழுங்கைத் தேடும் இயல் – கேயாஸ் தியரி.கேயாஸ் என்பது கிரேக்க வார்த்தை. எளிதாக சொல்ல வேண்டுமானால், வானிலை ஒருநாள் போல் மறுநாள் இருக்காது என்றாலும் வருடம் முழுவதும் பார்க்கும் போது மழையோ, புயலோ, காற்றோ வருவதில் ஒருவிதமான ஒழுங்கு இருக்கிறது. வானிலை ஒழுங்கற்ற ஒழுங்கில் தான் இயங்குகிறது. 1975ல் கணிதவியலார் ஜேம்ஸ் யார்க் கேயாஸ் தியரி என்ற பதத்தை முதலில் பிரயோகித்தார்.

Advertisements

One thought on “கேயாஸ் தியரி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s