கதைகளின் கதை

கதை என்றால் எல்லோரும் விரும்புவார்கள். ஒரு நல்ல கதை சொல்லும்போது பாட்டியின் மடியில் இருக்கும் கதை, சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்திருக்கும் தாத்தா என அனைவரும் கதையை மிக கவனத்துடன் கேட்பார்கள். ஆனால் கதை என்பது உற்சாகப்படுத்துவதற்கு மட்டுமல்லாமல் அறிவுறுத்துவதற்கும் சொல்லப்படுகிறது. அது நம்மை பிரகாசப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் நமது வாழ்க்கை முறையையும் நன்னெறிப்படுத்த உதவும். எனவே பண்டையக் காலத்திலிருந்தே புகழ் பெற்ற மகான்கள் நாம் நிறைநிலை அடையும் வழியில் ஊக்கம் உண்டாகும் பொருட்டு நீதிக்கதைகளையும், பழங்கதைகளையும் கூறியுள்ளனர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s