கல்வியறிவு

உண்மையான கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் என்று சாக்ரடீஸ் யாரைக் குறிப்பிடுகிறார்?

முதலில் தினந்தோறும் தாம் சந்திக்கும் சூழல்களை நன்றாக சமாளிக்கக் கூடியவர்கள், சில சூழல்கள் ஏற்படும் போது அவற்றைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு, நன்றாக முடிவெடுத்து அதற்குத் தக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்கக் கூடியவர்கள்.

அடுத்து, எல்லோரிடமும் நேர்மையாகவும், கௌரவமாகவும் நடந்து கொண்டு, மற்றவர்கள் தங்களிடம் மோசமாகவும், மனதைப் புண்படுத்தும் விதத்திலும் நடந்து கொள்ளும் போது அதை பொறுத்துக் கொண்டு தங்களால் இயன்ற வரை தமது சகாக்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்பவர்கள்.

மேலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது அதை அதிகமாக வெளிக்காட்டிக் கொண்டாடாமல், துன்பம் வரும் வேளையில் நொறுங்கிபோகாமல் அதை தைரியமாகவும், பொதுவான இயல்புக்கு ஏற்ற வகையிலும் தாங்கி கொள்பவர்கள்.

எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாக, தங்களது வெற்றிச் செருக்கால் தறிகெட்டுப் போய் தங்களது உண்மையான இயல்பிலிருந்து மாறாமல், ஆழ்ந்த அறிவும் சிந்தனையும் படைத்தவர்களாக தங்களது நிலையில் உறுதியுடன் இருந்து, அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் மூலம் தங்களுக்கு வந்துவிட்ட நன்மைகளைக் கண்டு குதூகலிப்பதை விட தங்களது உண்மையான குணநலன்களாலும், அறிவுக்கூர்மையாலும் வரும் நன்மைகளைக் கண்டு குதூகலம்  அடைபவர்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s