ஜம் ஜம்

இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் தமது மனைவி ஹாஜர் அவர்களையும், மகன் இஸ்மாயிலையும் அப்போது மக்கள் குடியிருக்காத வெட்ட வெளியில் இறைவன் கட்டளைப்படி குடியமர்த்தினார். குழந்தை இஸ்மாயில் தண்ணீரின்றி தவித்த போது வானவர் ஜிப்ரீல் வந்து அந்த இடத்தில் அடித்து ஒரு நீருற்றை உண்டாக்கினார். அதுதான் ஜம் ஜம் எனும் கிணறாகும். இந்த கிணறு 18 அடி அகலமும், 14 அடி நீளமும் கொண்டது. இந்த கிணற்றின் தண்ணீரின் ஆழம் சுமார் ஐந்து அடியாகும்.

இன்றும் இந்த கிணற்றில் இருந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் தண்ணீர் இறைக்கப்படுக் கொண்டே உள்ளது. வருடத்திற்கு சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் குழுமுகிறார்கள். அனைவருக்கும் இந்தக் கிணற்றில் இருந்து தான் குநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தண்ணீரை 1971ம் ஆண்டு ஐரோப்பிய சோதனைச் சாலையில் சோதித்துப் பார்க்கப்பட்ட போது அது குடிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்ற நீர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது.

அருகில் ஏரிகளோ, கண்மாய்களோ, குளம், குட்டைகளோ இல்லாத இந்த இடத்தில் இருந்து மக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது என்பது முதலாவது அதிசயம்.

எந்த ஊற்றாக இருந்தாலும் சில, பல வருடங்களில் செயலிழந்து விடும். ஆனால் இந்த ஊற்று பல ஆயிரம் வருடங்களாக வற்றாமல் இருப்பது இரண்டாவது அதிசயம்.

எந்த நீர் நிலையாக இருந்தாலும், பாசி படிந்து போவதும், கிருமிகள் உற்பத்தி ஆவதும் இயற்கை. ஆனால் ஜம் ஜம் கிணறு அது உற்பத்தியான காலம் முதல் இன்று வரை மருந்துகள் இல்லாமல் தன்னைத் தானே பாதுகாத்துக் கொள்வது மூன்றாவது  அற்புதமாகும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s