ஜென் கதை

ரோஜன் ஒரு சிறிய உணவு விடுதியை நடத்தி வந்தார். சில பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தியிருந்தார். ஒரு நாள் வழக்கம் போல வாடிக்கையாளர்கள் உணவருந்திக் கொண்டிருந்தார்கள்.

தேநீர் பருகிக் கொண்டிருக்கும் இருவரை நோக்கி ரோஜன் விரைந்து சென்றார். அந்த இருவரையும் தலைதாழ்ந்து வணங்கினார். அவர்கள் இருவரும் தன் உணவு விடுதிக்கு வந்து அருந்தியமைக்காக நன்றி தெரிவித்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் ஜென துறவிகள்.

தங்கள் முதலாளி எப்படி ஜென் துறவிகளை அடையாளம் கண்டு கொண்டார் என்று பணியாளர்களுக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. ஏனெனில் ஜென் துறவிகள் மற்ற துறவிகளைப் போல் காவி உடுத்துவதில்லை. சாதாரண ஆடைகளையே அணிந்திருந்தார்கள்.

ஆச்சர்யம் அடைந்த பணியாளர்கள் தங்கள் முதலாளிகளிடம் வந்து, “ஐயா, இங்கே எத்தனையோ வாடிக்கையாளர்கள் உணவருந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் எப்படி அந்த இருவரை மட்டும் ஜென துறவிகள் என்று அடையாளம் கண்டு கொண்டீர்கள்? என்று கேட்டார்கள்.

அதற்கு ரோஜன், “அந்த இரு மகான்களும் தேநீர் அருந்திய விதத்தைக் கொண்டே நான் இவர்களை ஜென் குருக்கள் என்று அடையாளம் கண்டு கொண்டேன். அவர்கள் மரியாதையோடு, இரண்டு கைகளாலும் தேநீர் கோப்பையை ஏந்தி, நன்றிப் பெருக்கோடு வாஞ்சையோடும், தேநீர் அருந்தியத்தை நீங்கள் ஊன்றிக் கவனித்திருந்தால், உங்களாலும் இவர்களை ஜென்குருக்கள் என்று அடையாளம் கண்டிருக்க முடியும்.”

நிகழ்காலத்தில் கவனமில்லாமல் செயல்புரியும் மனிதன் இயந்திரத்தைப் போன்றவனே !! அறிவோ, ஞானமோ அங்கே எப்படி உதிக்கும்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s