தஞ்சாவூர் ஓவியம்

தமிழ்நாட்டை ஆண்ட விஜயநகர நாயகர், பிஜப்பூர் சுல்தான், மராட்டிய மன்னர்களால் பொருளாதார, கலாச்சார மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. 18ம் நூற்றாண்டில் தஞ்சையைத் தலைநகரமாகக் கொண்டு தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர்கள் மராட்டிய மண்ணில் போற்றப்பட்ட பல கலாச்சார பழக்கங்களை தமிழ் மண்ணில் அறிமுகப்படுத்தினர். அவற்றில் சில: “கதாகலட்சேபம்” என்று இன்று புழக்கத்தில் இருக்கும் இசையுடன் கலந்த கதை சொல்லும் உத்தி, குழுப்பாடல் மூலம் இறைதுதி செய்யும் “நாமசங்கீர்த்தன” பாணி, “புரவி ஆட்டம்”, “தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள்” என்று அழைக்கப்படும் ஓவியப்பாணி.

மற்ற ஓவியப்பாணிகளைப் போல இல்லாமல் தஞ்சாவூர் ஓவியப்பாணி ஓவியத்துடன் கைவினைக் கலையையும் கலந்து ஒரு புதிய வடிவம் கொண்டதாக மலர்ந்தது. தஞ்சாவூர் ஓவியங்களில் கருப்பொருள் என்பது இந்துமதம் சார்ந்ததாகவே இருந்தது. “வெண்ணை உண்ணும் கிருஷ்ணன்”, “ஆலிலை மேல் குழந்தை கிருஷ்ணன்”, “இராமர் பட்டாபிஷேகம்”, “தேவியர் உருவங்கள்” போன்ற உருவங்கள் திரும்ப திரும்ப படைக்கப்பட்டன. மக்களால் அவை விரும்பப்பட்டதுதான் இதற்கு காரணம்.

பொதுவாக, பெரிய அளவில் இருக்கும் இந்த வகை ஓவியங்கள் வெகு நேர்த்தியான, செதுக்கல் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட மரச்சட்டத்தின் நடுவில் அமைந்திருக்கும் ஓவியத்தில் வரையப்படும் உருவங்கள் உருண்டு, திரண்ட பருமனான உடல் கொண்டபடியாகவே படைக்கப்படும். அவற்றில் பெண்மை சாயல், முரட்டுத்தன்மை தவிர்க்கப்பட்டு நளினம் கூடியதாக அவை காணப்படும். தொடக்கக் காலத்தில் இவ்வோவியங்களில் வண்ணங்கள் அதிகப்பரப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டன. பின்னர், அவை காண்போரின் கவனத்தஹி ஈர்க்கும் விதத்தில் அதிக அளவில் தங்க வேலைப்பாடுகள் கொண்டதாகவும், அழுத்தம் கூடிய ஒளிர் வண்ணங்களால் தீட்டப்பட்டதாகவும் மாறத்தொடங்கின.

–    லாவண்யா.

Advertisements

One thought on “தஞ்சாவூர் ஓவியம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s