பத்திரிக்கைகளும் தலைவர்களும்

சமத்துவ சிந்தனையை விதைக்க, சமத்துவ சம்தாயத்தை அமைக்க, மார்க்ஸ் தன் கொள்கைகளை பரப்ப “ரைன்லாந்து கெஸட்” என்ற பத்திர்க்கையை நடத்தினார். மார்க்ஸின் சித்தாந்தத்தில் மனம் பறிகொடுத்து, ரஷ்ய மண்ணில் சோஷலிச கொடியை பறக்கவிட முடிவெடுத்த லெனின் நடத்திய பத்திரிகை “பிரொலி டேரியட்”, ஐக்கிய இத்தாலியக் கனவு கண்ட மாஜினி இளைஞர்களிடம் எழுச்சியை உருவாக்க “யங் இத்தாலி” என்ற பத்திரிகையை நடத்தினார். அதன் பாதிப்பில் தான் இந்திய விடுதலை வேள்வியை வளர்க்க, தான் நடத்திய பத்திரிகைக்கு “யங் இந்தியா” எனப் பெயரிட்டார் காந்திஜி.

1904ல் பாரதியார் முதன்முதலாக பத்திரிகை உலகில் பிரவேசித்தார். அது முதல் 1921ல் அவர் காலமான வரையில் 15 பத்திரிகைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார். “விவேகபானு” என்ற பத்திரிகையில் “தனிமையிரக்கம்”  என்ற பெயரில் இவரது முதல் கவிதை வெளியானது. “சுதேசமித்திரனி”ல் உதவியாசிரியராகவும், பின் “சக்கரவர்த்தினி” பத்திரிகையில் பொறுப்பாசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறார். “இந்தியா” பத்திரிகையில் ஆசிரியர் பொறுப்பும் ஏற்றிருக்கிறார்.

–    உடையப்பன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s