விபூதி

 
vuputhiஞானம் என்னும் நெருப்பில் அனைத்தும் சுட்டெரிக்கப்பட்ட பின் எஞ்சுவது பரிசுத்தமான சிவத்தத்துவமே என்பதை விபூதி குறிக்கிறது. எத்தகைய மனிதராக இருந்தாலும், மரணத்திற்கு பின் இறுதியில் தீயில் வெந்து அனைவரும் பிடிசாம்பலாக போவர் என்னும் தத்துவத்தை உணர்த்தி, தூய்மையாக, அறநெறியில் இறைச்சிந்தனையோடு வாழவேண்டுமென விபூதி உணர்த்துகிறது.

விபூதி என அழைக்கப்படும் திருநீறை நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கின்றனர். அவை:

கல்பம்,

அணுகல்பம்,

உபகல்பம்,

அகல்பம்.

கல்பம்: கன்றுடன் கூடிய நோயற்ற பசுவின் சாணத்தைப் பூமியில் விழாது தாமரை இலையில் பிடித்து உருண்டையாக்கி பஞ்ச பிரம்மங்களால் சிவாக்கினியில் எரித்து எடுப்பதே கல்பத்திருநீறு எனப்படும்.

அணுகல்பம்: காடுகளில் கிடைக்கும் பசுஞ்சாணங்களைக் கொண்டு முறைப்படி தயாரிக்கப்படுவது அணுகல்பத் திருநீறு எனப்படும்.

உபகல்பம்: மாட்டுத்தொழுவம் அல்லது மாடுகள் மேயும் இடங்களில் இருந்து எடுத்த சாணத்தைக் காட்டுத்தீயில் எரித்து, பின்பு சிவாக்கினியில் எரித்து எடுக்கப்படுவது உபகல்பத் திருநீறு எனப்படும்.

அகல்பம்: அனைவராலும் சேகரித்துக் கொடுக்கப்படும் சாணத்தைச் சுள்ளிகளால் எரித்து எடுப்பது அகல்பத்திருநீறு எனப்படும்.

மனித உடலில் நெற்றி என்பது மிக முக்கிய பாகம். அதன் வழியாக மிக அதிகமான சக்தி வெளிப்படும். உள்ளிழுக்கவும் செய்யும். மருத்துவ ரீதியாக உடலுக்கு மிக முக்கியமான ஹார்மோன் சுரக்கும் பிட்யூட்டரி சுரப்பியை தூண்டச்செய்யும் இடம் இந்த நெற்றி ஆகும். சூரிய கதிர்களின் சக்திகளை இழுத்து நெற்றி வழியாக உள்ளே கடத்தும் வேலையை திருநீறு செவ்வனே செய்யும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s