ஸ்ரீதர்பாரதி கவிதைகள்

கங்கணம்

புன்னகைக்கும் புத்தனை
சிருஷ்டித்து விட வேண்டுமென
கங்கணம் கட்டி
செதுக்கினர் போதிமரத்தை…

கக்கடைசியில்
கண்ணீர் சிந்தியபடி
வெளிப்பட்டான்
கௌதம சித்தார்த்தன்

——

சூரியனைச் செரித்தவன்

காலைக் கருக்கலில்
காலி இரைப்பையோடு
கழனிபுகும் அக்கலப்பைக்காரன்
மட்ட மத்தியானத்தில்
கொஞ்சம் பழஞ்சோறும்
சிருகருவாடும் உட்கொள்கிற
அக்கருந்தோல்காரன்
அந்திமசங்குகையில்
அநாயசமாகச் செரித்து விடுகிறான்
முழுச் சூரியனை.
அக்கினிச் சூரியனையே
அனாயசமாகச் செரித்துவிடும்
அவன் தான்
அடியெடுத்துத் தருகிறான்
அடியேனின் மகாகவிதைக்கு
அகிலத்தின் அத்தனை சபைகளும்
மெச்சும்படியாக.

– ஸ்ரீதர்பாரதி,
asridhar06@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s