மந்தையற்ற ஆடு !

அந்தரத்தில்
முளைத்திருக்கும்
சிறு செடியாய்
நீளும்
தனிமையின் சுமை
தாங்காது
விரியத் தொடங்குகிறது
பழைய வீடொன்றின்
சுற்றுச்சுவர்

பெய்து ஓய்ந்த
மழையின்
கடைசித் துளியாய்
தொலைந்த கனவுகளை
அசைபோட்டபடி கரைகின்றன
தூக்கமற்ற இரவுகள்

பாழ் குகையொன்றில்
ஒளித்துவைத்த
அரூப தேகத்தைத்
தேடியலையும்
பெயரற்றவனின்
உடலினைப் புதைத்த
கல்லறைக்குள்
உறைகிறது காலம்

மேய்ப்பர்கள் முன்செல்ல
பின்தொடரும்
தனியொரு ஆடாய்
புலம் மறந்து
தவிக்கும் ஒற்றை
உயிர் ………

அதீதன்,
surenbalu@gmail.com

‘சஞ்சிகை’ ஜனவரி இதழில் வெளிவந்த கவிதை.

Advertisements

One thought on “மந்தையற்ற ஆடு !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s