பொங்கல் கவிதை

வீட்டில் வெள்ளை பூசி
வெண் மஞ்சளோடு
செங்கரும்பு நட்டு
வேப்பந்தளிரோடு
வெளிராவாரம்
கட்டிவச்சி
இன்னொரு நிலவக்கூட்டி
கோலமாய் அமரவைத்து
வெயிலில் காஞ்சி
மழையில் நனைஞ்சி
பனியில் ஊரி
பட்ட பாடெல்லாம்
பல்லிளிக்கும்
நெல்லுமணியா
வீடு வந்து சேரும் நாள,

வெள்ளாமை
அரிசிக்கூட
வெல்லத்தை
அளவாப்போட்டு
பொங்கவச்சி
குழவப்பாடி
கொட்டாவி
விட்டுவரும்
கதிரவனை
கைக்கூப்பி
காகத்துக்கும்
சோறுவச்சி,

வளையல் தாளஞ்செய்யும்
கம்மலின் நடனத்தொடு
தாவணி
இட்டுக்கட்டும்
கதைக்கேட்கும்
ஆட்டுக்கும்
அன்போடு
அமுதூட்டும்
அத்தனை

நினைவுகளும்
அடி நெஞ்சின்
ஓட்டத்திலிருந்தும்,

பழம்பொருள்
நிறைந்திருக்கும்
பரணை
பார்த்த கண்களில்
மட்டும்
ஏமாற்றம்

அங்கும்
காணலையே
எம் மூத்தக்குடி
பெருமையென்றெதுவும்

– முகிழ்
Thiru.mugizh@gmail.com

‘சஞ்சிகை’ ஜனவரி இதழில் வெளிவந்த கவிதை.

Advertisements

2 thoughts on “பொங்கல் கவிதை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s