ஓடி விளையாடு பாப்பா

விடுங்கள்.
குழந்தைகள்
விளையாடட்டும்.

நாய்கள் மண்டவோ
நடுத்தெருப் புழுதி?

என்னதான் ஆயின
எல்லாப் பிஞ்சுகளுக்கும்?

இந்திய வீதிகளுக்கென்ன
இளம் பிள்ளை வாதமா?

ஏன் இத்தனைப்
பொதி சுமக்கிறார்கள்?

முப்பது வயதில்
மூட்டைத் தூக்க,
மூன்று வயதிலேயே
முன் அனுபவமா?

பள்ளிக்கு போகும்
குழந்தைத் தொழிலாளர்களா
இவர்கள்?

நிலாக்களை
நசுக்கியா
நீல் ஆம்ஸ்ட்ராம்களைத்
தயாரிக்கிறார்கள்?

சீருடைப்பூக்களைச்
‘சிலுவையில்’ அறைகிறார்கள்
காலங்காலமாய் இப்படித்தான்
‘கர்த்தரைச்’ செய்கிறார்கள்

‘வீட்டுப்பாடம் என்னும்
விளங்காத குறுக்கு வழியால்

மணலும் தெருவும்
மலடிகள் ஆயின

கூப்பிடுங்கள்
குழந்தைகளை
ஏனிந்த குருட்டுக் கோபம்?

விடுங்கள் விளையாடட்டும்
வீதிகள் பாவம்!

– மருத்துவர் க. முத்துக்குமார்

(2014 ஜூன் சஞ்சிகையில் வெளியான படைப்பு)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s