தண்ணீர் உறிஞ்சும் அட்டைகள்

குடங்களோடு போராடுகையில்
குற்றத்தை உணர்கிறேன்…
தாகம் தீர்க்கும் தரணித் தண்ணீரை
தரைக்கடியில் கொன்றுவிட்டு
தலைக்கு மேலே எட்டிப்பார்க்கிறோம்,
அங்கே வானமும் தரிசாய்…
பாறைக்கு அடியில் பத்திரமாய் இருந்தவளை
பாழாய்ப்போக பைப்பைவிட்டு கற்பழித்தோம்…
அவளின் கண்ணீரையும் உறிஞ்சிவிட்டு
காற்றையும் கூட குடிக்கிறோம்,
த்தூ வாழ…
காசுக்கு விற்று காசுக்கு வாங்கி
நல்ல அரசியல் நடத்தக் கற்றுக்கொண்டோம்
தாய்ப்பாலில்…
கற்பை இழந்து கதறும் தாயின்
சூம்பிப்போன முலைகளிலே
பாலைச்சப்பும் படித்தவர்களே
செத்தபின்பு பால் வருமா? சீல் வருமா?
பாழாய்ப்போக பாழாய்ப்போக
புண்ணை நக்கும் நாய்களே…

– உதயகுமார் பாலகிருஷ்ணன்,
udayabaski@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s