எம்பாடு

எழுதப் படிக்கத் தெரியாத
என் அப்பா
எட்டுத்திசையும் நான்
தெரிஞ்சிக்க வேணுமுனு
ஏட்டுக்கல்வி படிக்க வைச்சாரு.

குடும்பக்கஷ்டம் தீக்க,
ஊர்ப்பேச்ச அடக்க,
மருந்து செலவப் போக்க,
பட்ட கடன அடைக்க,
வேலைக்கு வந்து சக்கரமா ஓடுறேன்…

காச மிச்சம் பிடிக்கவும் வழி இல்ல.
சேத்து வைக்கவும் வாய்ப்பில்ல..
என் சிரமத்த போக்க எந்த சாமியும் வரல.

குடும்பத்துக்காக உழைக்குறது தான்
என்னை இன்னும் ஓடவைக்குதுன்னு
நல்லா புரியுது

இயேசுநேசன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s