பறவைகளும் வேடந்தாங்கலும்

"பறவைகளிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள எவ்வளவோ இருக்கிறது. எந்தப்பறவையும் தன் தேவைக்கு அதிகமாகச் சேர்த்து வைத்துக்கொள்வது இல்லை. அலைந்து திரிய அலுத்துக்கொள்வது இல்லை. பறவை, வாழ்வை ஒவ்வொரு நாளும் புதிசாகச் சந்திக்கிறது." - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் ‘வானில் பறக்கின்ற புள்ளெலாம் நான்’ என்கிறார் பாரதி. இன்று நாம் வானத்தைப் பார்ப்பதே அரிதாகி வருகிறது. பிறகெங்கு பறவைகளைப் பார்ப்பது? இயந்திர வாழ்க்கை தரும் போலியான சுகங்களுக்கு ஆட்பட்டு இயற்கையோடான உறவை இழந்துகொண்டே வருகிறோம். செயற்கையின் பிடியிலிருந்து வாசிப்பும், பயணங்களும் நம்மை மீட்டெடுக்கும் … Continue reading பறவைகளும் வேடந்தாங்கலும்

Advertisements